Borttauing

Vi utfører  borttauing fra privat eiendom

Private grunneiere, borettslag, P-selskaper og andre som måtte ha behov for borttauing av uvedkommende kjøretøy kan kontakte oss for avtale.

Kontakt RFC Bilberging for mer informasjon om borttauing og andre tjenester.

Vi utfører kun borttauing etter henvendelse fra oppdragsgivere.

Betingelser for borttauing

Betingelser for at vi foretar borttauing er at området er tydelig skiltet. Oppdragiver må ha en avtale med oss før vi kan foreta borttauing.


Eventuelt skilting kan vi være behjelpelig med.

Vi sikrer bevis for feilparkeringen med foto.

og kontakter eier av feilparkert kjøretøy før evt borttauing.


Når biler blir tauet inn til oss blir brev sendt til bileier.
Inntauede kjøretøy utleveres ved henvendelse på vakttelefon
957 00 600.


Kontakt oss i dag for avtale.