Borttauing

Vi utfører også borttauing fra privat eiendom
Private grunneiere, borettslag, P-selskaper og andre som måtte ha behov for borttauing av uvedkommende kjøretøy kan kontakte oss for avtale.
Vi utfører kun borttauing etter henvendelse fra oppdragsgivere.

Kontakt RFC Bilberging for mer informasjon om borttauing og andre tjenester.
Betingelser for borttauing
Betingelser for at vi foretar borttauing er tydelig skiltet på gjeldende område.
Eventuelt skilting kan vi være behjelpelig med. Vi sikrer bevis for feilparkeringen med foto.

Vi er behjelpelig med skilting.

Når biler blir tauet inn til oss blir brev sendt til bileier.
Inntauede kjøretøy utleveres ved henvendelse på vakttelefon 02518.

Kontakt oss i dag for avtale.