Tauing av bil

Tauing av bil krever at en er oppmerksom på at en del lover og regler følges. Skal en taue bil og bryter en av disse reglene kan vrakpanten fort forsvinne i gebyrer til Staten. Lar du OKS taue bilen slipper du å bekymre deg om disse reglene er etterfulgt eller ikke. Når det gjelder "innlevering av bilvrak" trenger det heller ikke å være bileier som står for registreringen. Den som leverer bilen signerer på at det er han/hun som har vraket bilen. Vedkommende må også legitimere seg. Skiltene leverer vi gratis for deg.

Kontakt Oslo Kranbilcervice  91543000