Vrakpant

Vrakpant er en returordning for innlevering av brukte motorkjøretøy i Norge. Vrakpanten utbetales av Staten til kjøretøyets eier for opphugging ved godkjent avfallsplass. Det er Tollvesenet på vegne av Staten som utbetaler vrakpanten for innleverte bilvrak. Vrakpant er et virkemiddel for å fjerne biler som er utslitte, miljøfarlige og trafikkfarlige fra norske veier.

For å få utbetalt vrakpanten er du nødt til å taue bilen, eller bilvraket til nærmeste godkjente innleveringssted. Etter at bilen, eller bilvraket er innlevert må du vente inntil 4 uker før vrakpanten er innbetalt på din konto. I tillegg må du sjekke om bilen din er berettiget for utbetaling av vrakpant. Videre er det ofte også kø for innlevering av vrakbiler hos "hogger'n".

Istedenfor å administrere masse rundt det å få utbetalt vrakpanten er det bedre å la OKS kjøpe bilvraket. Vi kjøper bilen, eller bilvraket på dagen. Du får penger på konto.

Dette gjelder hele Oslo, Lørenskog og deler av Skedsmo (avhengig av hvor du bor).

Kontakt Oslo kranbilservice på 91543000 mer informasjon om utbetaling av vrakpant.