Vrakpant

Vrakpant er en returordning for innlevering av brukte motorkjøretøy i Norge. Vrakpanten utbetales av Staten til kjøretøyets eier for opphugging ved godkjent avfallsplass. Det er Tollvesenet på vegne av Staten som utbetaler vrakpanten for innleverte bilvrak. Vrakpant er et virkemiddel for å fjerne biler som er utslitte, miljøfarlige og trafikkfarlige fra norske veier.

For å få utbetalt vrakpanten er du nødt til å taue bilen, eller bilvraket til nærmeste godkjente innleveringssted. Etter at bilen, eller bilvraket er innlevert må du vente inntil 4 uker før vrakpanten er innbetalt på din konto. I tillegg må du sjekke om bilen din er berettiget for utbetaling av vrakpant. Videre er det ofte også kø for innlevering av vrakbiler hos "hogger'n".

Istedenfor å administrere masse rundt det å få utbetalt vrakpanten er det bedre å la RFC Bilberging kjøpe bilvraket. Vi kjøper bilen, eller bilvraket på dagen. Du får kontant kr 1000/2000.- i hånden.

Dette gjelder hele Oslo, Lørenskog og deler av Skedsmo (avhengig av hvor du bor).

Kontakt RFC Bilberging for mer informasjon om utbetaling av vrakpant.